אגרות קודש – ארבע נכנסו לפרדס – אגרת ז' שיעור ג'

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams