אגרות קודש – תשועת התגלות הקלקול – אגרת א' שיעור ב'

78

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams