אגרות קודש – ל"ט – שיעור א'

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams