אגרות קודש – אגרת ל"ה – שיעור ב'

104

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams