אגרות קודש – ספר עמק המלך – אגרת ל"ג

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams