אגרות קודש – אגרת ל"ב – שיעור א'

89

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams