אגרות קודש – אגרת ל"א – שיעור ה'

81

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams