אגרות קודש – אגרת כ"ח שיעור א'

61

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams