אגרות קודש – אגרת כ"ז שיעור א'

75

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams