אגרות קודש – אגרת כ"ד – שיעור ב'

62

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams