תשמ"ד מאמר טו'- תוספת ביאור למאמר הקודם- חלק ד'

52