תשמ"ד מאמר טו'- תוספת ביאור למאמר הקודם- חלק ג'

153