תשמ"ד מאמר טו'- תוספת ביאור למאמר הקודם- חלק ב'

72