תשמ"ד מאמר י'- לאיזה דרגה האדם צריך להגיע שלא יתגלגל שנית- חלק א'

92