כיצד להישמר מכוחות רעים?

125

סיכום הזוהר היומי – מאת הרב עדיאל רוזנפלד:

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים ק"ו-ק"ח,

מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה –

כיצד נוכל להישמר בצורה מוחלטת משליטת כוחות הטומאה עלינו?

כתוב: ״רגלי חסידיו ישמור״, ״חסידו״ בלי האות י׳. אומר הזוהר שהכוונה לאברהם אבינו, שהוא מידת החסד.

כאשר אדם יכול להתגבר על הרצון לקבל שלו ולא נתון לשליטת החיסרון עליו, כגון: הרצון לכבוד, לתשומת לב, לתענוג גופני וכד׳ , אז זוכה לשמירה.

השמירה על צד הנשמה, על צד אברהם שבנו, היא היכולת ללכת באמונה למעלה מהדעת. השמירה על שרה, צד הלב, הוא הרצון לשייכות וקשר לשכינה, קשר של אהבה.

אמונה ואהבה יכולים להציל אותנו משליטת כוחות הטומאה עלינו!

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: