תשמט- מאמר מ'- מהו בעבודה בכל יום יהיו בעיניך כחדשים | חלק ג