סעודת סיום צום עשרה בטבת

124

דברי הרב מתוך סעודת סיום צום עשרה בטבת