סעודת סיום צום עשרה בטבת

126

דברי הרב מתוך סעודת סיום צום עשרה בטבת