סעודת סיום צום עשרה בטבת

142

דברי הרב מתוך סעודת סיום צום עשרה בטבת