סעודת סיום צום עשרה בטבת

137

דברי הרב מתוך סעודת סיום צום עשרה בטבת