סעודת סיום צום עשרה בטבת

141

דברי הרב מתוך סעודת סיום צום עשרה בטבת