סעודת סיום צום עשרה בטבת

136

דברי הרב מתוך סעודת סיום צום עשרה בטבת