תש"ן – מאמר א' – מהו שנהיה לראש ולא לזנב? – חלק 1

84