תש"ן – מאמר ט"ו – מטרם שנפל השר המצרי לא נענו לצעקתם – חלק 2