תש"ן – מאמר י"ב – מהו שהתורה נקראת קו אמצעי? – חלק 1