תש"ן – מאמר י"א – מהו שנר חנוכה מניחו בשמאל? – חלק 4