תש"ן – מאמר ה' – מהו שהאדמה לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם? – חלק 5