תש"ן – מאמר כ"ז – מהו שעל כל עשה יש מלאך ממונה שאומר לו גדל – חלק 4