תשנ"א – מאמר ח' – ואברהם זקן בא בימים – חלק 2

100