תשנ"א – מאמר ה' – מעשים טובים של צדיקים הם תולדותיהם – חלק 3