תשמט- מאמר יז"- מהו בעבודה האיסור לתת שלום מטרם שמברך לה' | חלק ב