תשמט- מאמר יז'- מהו בעבודה האיסור לתת שלום מטרם שמברך לה' | חלק א