תשמט- מאמר יא'- מהם הכוחות שצריכים בעבודה| חלק ג

68