תשמט- מאמר י'- מהו בעבודה שהסולם הוא באלכסון| חלק א

73