תשמט- מאמר ז'- מהו בעבודה מי שלא טרח בערב שבת מה יאכל בשבת| חלק א