תשמט- מאמר ח'- מהו בעבודה אם הטוב מתגדל גם הרע מתגדל| חלק א