תשמט- מאמר ג'- מהו השינוי בשער הדמעות משאר השערים| חלק ב