תשמט- מאמר ב'- מהו חטא גדול או קטן בעבודה| חלק ב

76