תשמט- מאמר לב'- מהו בעבודה ששמן נקרא מעשים טובים | חלק ב