תשמט- מאמר כט'- מהי בעבודה הכנה לקבלת התורה | חלק ג