תשמט- מאמר כט'- מהי בעבודה הכנה לקבלת התורה | חלק א

57