תשמט- מאמר כח'- לצורך מי הידיעה שהאדם עמד בניסיון | חלק ד

86