תשמט- מאמר כז'- מהו בעבודה עניין יסורים | חלק א

52