תשמט- מאמר כו'- מהו בעבודה מי שמטמא עצמו מטמאים אותו מלמעלה | חלק ה