תשמט- מאמר כא'- מהו בעבודה שכור ואל יתפלל| חלק ב

73