תשמט- מאמר כא'- מהו בעבודה שכור ואל יתפלל| חלק א

59