תשמט- מאמר לח'- מהו שופטים ושוטרים בעבודה | חלק ב

80