תשמט- מאמר לח'- מהו שופטים ושוטרים בעבודה | חלק א

82