תשמט- מאמר לז'- מהו בעבודה דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור | חלק א