תשמט- מאמר לה'- מהו בעבודה מי שאין לו בנים | חלק ג