תשמ"ה – מאמר ט"ז – כאשר יענו אותו כן ירבה וכו' – חלק 1