תשמ"ה – מאמר י"ד – אני ראשון ואני אחרון – חלק 1

93