תשמ"ה – מאמר ט' – ויתרוצצו הבנים בקרבה – חלק 2

94