תשמ"ה – מאמר ט' – ויתרוצצו הבנים בקרבה – חלק 1

67