תשמ"ה – מאמר ל"ו – אין יום בלילה ואין לילה בלי יום – חלק 1